Top > Giới thiệu các khóa học

course

course

Jewelry Course
Jewelry

Khóa học về trang sức

Trường chúng tôi là trường chuyên về trang sức có quy mô lớn nhất thế giới. Học viên có thể học mọi kỹ thuật cần thiết trong chế tác trang sức như các kỹ thuật cẩn kết hạt, kỹ thuật kim hoàn đa dạng, các kỹ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản, v.v… Ngoài ra, học viên còn học về kinh doanh thông qua các chương trình có tính thực tiễn như hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp hay kế hoạch hội chợ bán hàng. Sau khi tốt nghiệp, ngoài lựa chọn tìm việc tại các doanh nghiệp, rất nhiều học viên đã khởi nghiệp và tự lập nhãn hiệu riêng của mình. *Có trường Tokyo và trường Osaka.

Danh sách khóa học về trang sức
Trường Tokyo
  • Khóa học Sản phẩm trang sức(2 năm)
  • Khóa học Sáng tạo trang sức(3 năm)
  • Khóa học Trang sức nâng cao(4 năm)
Trường Osaka
  • Khóa học Trang sức & Phụ kiện(2 năm)
  • Khóa học Trang sức chuyên sâu(3 năm)
Shoes Course
Shoes

Khóa học về giày dép

Học viên học kỹ thuật làm tất cả các loại giày dép như giày dép thời trang, giày dép truyền thống, giày thể thao, v.v… và bồi dưỡng năng lực sáng tạo đưa ra các kiểu giày mới vượt qua những giới hạn định sẵn. Ngoài ra, học viên còn học từ thực tiễn các kỹ năng cần thiết đối với nhà thiết kế giày như tiếp thị và thuyết trình thông qua chương trình hợp tác với các doanh nghiệp.

Danh sách Khóa học về giày dép
  • Khóa học Thợ giày dép(2 năm)
  • Khóa học Thợ giày dép chuyên sâu(3 năm)
Bag Course
Bag

Khóa học về túi xách

Túi xách vừa là sản phẩm thời trang vừa là vật dụng mang đồ đạc. Các bài tập, nhiệm vụ giao cho học viên trong khóa học nhằm giúp học viên nắm bắt các đặc tính của chiếc túi từ mọi góc độ, không chỉ vẻ đẹp bề ngoài, mà còn tìm kiếm sự tiện dụng hoặc đề xuất các công dụng mới, v.v… Mục tiêu hướng đến của khóa học là tạo ra những sản phẩm túi xách có giá trị cao.

Danh sách Khóa học về túi xách
  • Khóa học Thợ làm túi xách(2 năm)
Watch Course
Watch

Khóa học về đồng hồ

Thợ đồng hồ là những người thiết kế đồng hồ, chế tạo chuyển động trong đồng hồ, những kỹ thuật viên sửa chữa đồng hồ. Trong khóa học này, học viên sẽ có thể tích lũy những kỹ thuật cần thiết từ căn bản để áp dụng trong công việc của người thợ đồng hồ. Học viên có thể chọn học giữa hai khóa học, tùy vào mục tiêu hoặc mục đích của bản thân trong tương lai.

Danh sách Khóa học về đồng hồ
  • Khóa học Thợ đồng hồ(2 năm)
  • Khóa học Thợ đồng hồ chuyên sâu (3 năm)